การเงิน

SLP Environmental Financial Support EDD Due Diligence Services Thailand Myanmar Cambodia Vietnam Laos Malaysia Indonesia

การเงิน

รูปแบบของโครงการ

การบริการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การบริการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ประเทศกัมพูชา, ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

20170216042617