บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลในการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ ความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2551

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เป็นบริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในเดือนมกราคมพ.ศ. 2551 และในประเทศเมียนมาร์ในปีพ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทชาวยุโรปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และยังคงมีส่วนร่วมกับบริษัทอย่างจริงจังมาจนถึงทุกวันนี้

ทีมผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาเซียน และทีมงานด้านเทคนิคของเราทั้งในสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ และในสำนักงานที่ย่างกุ้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ร่วมงานที่ได้รับการรับรองทั่วภูมิภาคอาเซียน ด้วยเหตุนี้ บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จึงมีความสามารถในการบริการที่หลากหลาย และมีคุณภาพสูง ทั้งการประเมินสิ่งแวดล้อม สังคม และ การบริการจัดการ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในหลายภาคส่วน หลายภูมิภาคทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล คำแนะนำของเราจะมุ่งเน้นไปในเชิง พาณิชย์ การสื่อสารอย่างชัดเจน ยึดหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม และ แนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศเสมอ บริการของเราได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขต ข้อกำหนดต่างๆของโครงการ และความต้องการของลูกค้า

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีประสบการณ์ในการทำงานกับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ลูกค้าของเราสามารถวางใจได้ว่าคุณภาพของงานนั้นจะสามารถผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้เรายังเข้าใจดีถึงผลกระทบต่อเชิงพาณิชย์ของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดการความเสี่ยง ลูกค้าของเราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเราตระหนักถึงความเปราะบางในเชิงพาณิชย์เหล่านี้เป็นอย่างดี

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมา เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ ความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยง ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ และเรามีประวัติการให้บริการลูกค้ามาแล้วในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม

ทำไมถึงควรเลือกเรา?

ลูกค้าของเราเลือกเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เพราะ:

 • ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในราคาที่เหมาะสม
 • ความสามารถในระดับสากล และความหลากหลายของเรา
 • ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแล และข้อปฏิบัติของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน
 • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระดับสากลของเรา ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรู้ความเข้าใจในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างดี
 • ความรู้ของเราเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IFI)
 • รางวัลที่เราได้รับในด้านรายงานทางเทคนิค และการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพสูง
 • การให้บริการของเราในแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 • ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกับลูกค้า
 • ความสามารถของเราในการจัดทำรายงาน และการปรับแต่งบริการของเราเพื่อรองรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า
 • มีสำนักงานอยู่ในท้องที่ และประสบการณ์ในการทำงานทั่วภูมิภาคอาเซียน
 • มีเครือข่ายให้การสนับสนุนที่กว้างขวางในภูมิภาคอาเซียน
 • ความสามารถในการทำงานอย่างรวดเร็วของเรา