ประเทศเมียนมาร์: การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศเมียนมาร์ (MONREC)

ประเทศเมียนมาร์: การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศเมียนมาร์ (MONREC)

จากกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศเมียนมาร์ (MONREC) เลขที่ N3/2018 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 ประกาศให้อุตสาหกรรม 9 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตสารกำจัดศัตรูพืช อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ การผลิตสิ่งทอและย้อมผ้า การฟอกหนังและการตกแต่งเครื่องหนัง การหลอมโลหะ อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมน้ำตาล จะต้องจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) เพื่อขออนุญาตในการดำเนินกิจการต่อกระทรวงภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศ

SLP Environmental มีประสบการณ์การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) ให้กับลูกค้าภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศเมียนมาร์และทั่วภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงลูกค้าที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 9 ประเภทที่ถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับใหม่ด้วยเช่นกัน SLP Environmental ได้รับอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศเมียนมาร์ ให้สามารถจัดเตรียมแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศเมียนมาร์ได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าจำนวนมากในประเทศเมียนมาร์ เช่น Coca-Cola (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม) Pouchen (อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ) Wilmar International (อุตสาหกรรมน้ำตาล) และ Shwe Taung Cement (อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)

SLP Environmental ผสมผสานความชำนาญในระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งเน้นให้การบริการประเมินและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเรามีคุณภาพที่ดีและคุ้มค่าในทางพาณิชย์ ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่ามาตรฐานการบริการทางเทคนิคจาก SLP นั้นมีความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพในระดับนานานชาติ ซึ่งจะครอบคลุมโครงการต่างๆ ที่เราบริการในประเทศเมียนมาร์ด้วยเช่นกัน