บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีประวัติความเป็นมาที่ได้รับการพิสูจน์โดยการทำงานร่วมกับลูกค้าหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ในหลายภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการผลิต โครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน

ลูกค้าของเราประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติรายใหญ่หลายราย และเรายังให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ในฐานะที่ปรึกษาย่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยระดับโลกมากกว่า 15 แห่ง จากทั้งหมด 20 แห่ง

“บริษัท SLP Environmental Co., Ltd เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ และด้วยการสื่อสารที่รวดเร็วกับลูกค้า จึงทำให้เกิดความเข้าใจตลอดการทำงาน ทั้งนี้ในระหว่างการทำงาน บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมืออาชีพและมีความยืดหยุ่น ทำให้ผลการดำเนินงานออกมาดี มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พอใจต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยรวมแล้วเป็นบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยอย่างยิ่ง”

Martin Kragenings, Global SHE Manager
Semperit AG Holdings, Austria

“ทางบริษัท TGES ได้จ้างบริษัท SLP Environmental Co., Ltd เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสำหรับโครงการด้านพลังงาน หลังจากร่วมงานทาง TGES พอใจในคุณภาพการบริการและรายงานที่ออกมาดีและมีมาตรฐานสูงมาก ดังนั้นทาง TGES จึงพิจารณาร่วมงานกับบริษัท SLP Environmental Co., Ltd อีก เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับโปรเจคอื่นๆในอาเซียนกับทาง TGES ในอนาคต”

Keiichi Sakata, Deputy Chief Operating Officer of Overseas Business
Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (TGES), Japan

“Lenzing Aktiengesellschaft ได้มอบหมายให้บริษัท SLP Environmental Co., Ltd เตรียมการประเมินทางสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 การสำรวจทางธรณีเทคนิค การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ และการคัดกรองการจัดทำ EIA เราสามารถพูดได้ว่าการทำงานของ SLP มีคุณภาพสูง และเราก็จะพิจารณาจัดจ้างให้ SLP เตรียมการประเมินทางสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการอื่นๆอีกในอนาคต”

Ramalingam Kumar, ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท เลนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

“โรงแรม SM Mawlamyaing ได้มอบหมายให้บริษัท SLP Environmental Co., Ltd จัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับโรงแรม Suggati เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศเมียนมาร์ เราสามารถยืนยันได้ว่า SLP และทีมงานมีความเป็นมืออาชีพมาก SLP ได้ให้บริการและส่งมอบรายงานภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาคุณภาพของงานและคำแนะนำที่มีคุณภาพสูงไว้ด้วย”

Alexander Semionov, Senior Business Associate
Memories Group/ Yoma Strategic Holdings

ลูกค้าบางส่วนของเรา ได้แก่:

 • การบินและอวกาศ
 • ธุรกิจด้านการเกษตร
 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมพลังงาน
 • ธุรกิจด้านการเงิน
 • กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก
 • โครงการพัฒนาระหว่างประเทศ
 • ธุรกิจที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • อุตสาหกรรมโลหการ
 • อุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • อุตสาหกรรมปิโตรเลียม (น้ำมันและก๊าซ)
 • เภสัชกรรม
 • ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
 • อุตสาหกรรมโภคภัณฑ์
 • บริการผู้ช่วยทางเทคนิค
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใย
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • การจัดการของเสีย
 • การจัดการน้ำ
 • UTC Aerospace Systems, Chrom Alloy
 • Olam International, Wilmar International
 • Mitsubishi, Johnson Controls, Maxion Wheels
 • Huntsman, Solvay, Semperit AG, Brenntag
 • Alstom, General Electric, Karpowership
 • ANZ Banking Group, IFC
 • Commonwealth of Australia
 • General Electric, Alstom, Pandrol
 • SPA, YOMA, Oakwood Asia
 • Kansai Electric Power
 • McLarens Young International
 • InfraCo Asia Development
 • Crown Property Bureau, YOMA, CBRE, Colliers
 • Mars Inc, Omron, Ball, Coca Cola, RB
 • Siam Metal Recycle
 • Shwe Taung Group
 • Tokyo Gas, PTT, ENi S.p.A, Weatherford
 • Oji Paper
 • Novartis, GPO (Thailand), Cardinal Health
 • Gamesa, Sun Edison
 • Wilmar International, Olam, Outspan
 • NORAD, IFC, MONREC
 • Lenzing, Pouchen, Bangkok Kraft
 • Brenntag, Baker Hughes (GE)
 • Carlsberg, Lenzing, Mars Inc