Wat Arun night view Temple in bangkok, Thailand..

ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2551 และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมกับโครงการในประเทศไทยที่มีขนาดและความซับซ้อนที่แตกต่างกันไปจากลูกค้าหลากหลายภาคธุรกิจมามากกว่า 200 โครงการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ. ศ. 2551 ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดของประเทศ

บริการหลักๆของบริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลในประเทศไทยประกอบด้วยการศึกษาการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม (การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1) การสำรวจการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2) การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน (การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 3) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย (EHS) นอกจากนี้เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลยังให้การบริการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีคุณภาพสูง (ESDD) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม(ESIA) สำหรับโครงการที่มีแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนา (IFC, ADB, AIIB) หน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่งออก ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับชาติและหน่วยงานพัฒนาในต่างประเทศ

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในประเทศไทยและเราได้รับการพิสูจน์ประสบการณ์โครงการจากลูกค้าหลายรายรวมทั้ง; อุตสาหกรรมยานยนต์สารเคมี อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การเงิน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การบริการและการท่องเที่ยว ประกันภัย ที่ดินและทรัพย์สิน การผลิตโลหะ น้ำมันและก๊าซ พลังงานหมุนเวียน สินค้าโภคภัณฑ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ น้ำและของเสีย

บริการที่มีความพิเศษของเราสามารถช่วยลูกค้าในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการความเสี่ยงของการทำธุรกรรมและตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบการประเมินผลทางสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG) รวมถึงสนับสนุนการขอรับเงินทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศอีกด้วย

โครงการที่โดดเด่น

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

ประเทศไทย, ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, การประเมิน และการจัดการการปนเปื้อนของไซท์งาน

20200124044736
การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2  (การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน)

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 (การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน)

ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

20170227115931

ประเทศไทย: ผลงานที่ผ่านมา

การตรวจสอบใบอนุญาตตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

การตรวจสอบใบอนุญาตตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

อาเซียน, น้ำมันและก๊าซ, การปฎิบัติตามกฏหมาย แหละการจัดการความเสี่ยง, บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

20200115084206
ประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) เบื้องต้น

ประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เบื้องต้น

ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

20170216063603