ประเทศไทย: SLP Environmental ได้รับรางวัลที่ปรึกษายอดเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ประเทศไทย: SLP Environmental ได้รับรางวัลที่ปรึกษายอดเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

เป็นอีกครั้งที่ SLP Environmental ได้รับรางวัล “บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่ดีที่สุด – ประเทศไทย ปี พ.ศ.2561” จากงาน International Finance Awards 2018 ซึ่งเป็นงานประกาศผลรางวัลระดับโลก รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเททำงานอย่างหนัก ความมุ่งมั่น และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงาน SLP Environmental มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับให้ร่วมกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ซึ่งรับรางวัลจากหมวดอื่น ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท Wind Energy Holdings

Liz Heath ผู้อำนวยการ SLP Environmental กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ SLP Environmental ได้รับการยอมรับในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2561 เรายึดมั่นในการให้บริการปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่มีคุณภาพและคุ้มค่าต่อลูกค้าของเรา เราทุ่มเทเพื่อผลักดันให้การบริการของเรามีความป็นเลิศอยู่เสมอ เราถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการจัดการโครงการต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดค้นและพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดต่อไป”

รางวัลที่เราได้รับจากงาน International Finance Awards ในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่แสดงถึง ความอุตสาหะ ทักษะความเป็นผู้นำ และความสามารถในการดำเนินงานระดับนานาชาติของเรา นิตยสาร International Finance เป็นนิตยสารทางด้านการเงิน และการวิเคราะห์ธุรกิจในระดับแนวหน้า ซึ่งจัดพิมพ์โดยบริษัท International Finance Publications Ltd. แห่งสหราชอาณาจักร เป็นนิตยสารที่มีวิสัยทัศน์ในการให้ความสำคัญกับธุรกิจเกิดใหม่ และมุ่งเน้นนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และช้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ผู้มีส่วนร่วมในภาคธุรกิจ รวมไปถึงนักเขียนอีกด้วย