ประเทศเมียนมาร์: SLP Environmental ร่วมเขียนแนวทางการจัดทำ ESIA สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส

ประเทศเมียนมาร์: SLP Environmental ร่วมเขียนแนวทางการจัดทำ ESIA สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส

ข่าวประชาสัมพันธ์: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

SLP Environmental เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้จัดทำคู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซบนบกและนอกชายฝั่งของประเทศเมียนมาร์ ในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (MONREC) ภายใต้การอุปถัมภ์ของหน่วยงาน Norwegian Agency for Development Cooperation

คู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เสนอโครงการในการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) สำหรับโครงการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั้งบนบกและนอกชายฝั่งของประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้ SLP ยังช่วยกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ECD) ในการตรวจสอบ EIA และ IEE ที่ผู้เสนอโครงการส่งให้รัฐบาลทำการตรวจสอบอีกด้วย

คู่มือนี้ครอบคลุมกิจการน้ำมันและก๊าซทั้งในและนอกชายฝั่งตั้งแต่การวิจัยเชิงสำรวจไปจนถึงการรื้อถอน ซึ่งประกอบไปด้วย:

• การสำรวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดคลื่นไหวสะเทือน
• การเจาะหลุมสำรวจ การเจาะหลุมประเมินผล การพัฒนาแหล่งปิโตเลี่ยม
• ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซ ท่อส่งแรงดันสูง รวมถึงปั๊มที่เชื่อมต่อและสถานีเพิ่มความดัน
• สถานีการผลิต การจัดเก็บ และการขนถ่ายนอกชายฝั่ง
• สถานีการผลิต และการจัดเก็บบนบก (เช่น การแยก การทำให้แห้ง และการทำให้เสถียรสำหรับการส่งออก)
• คลังน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
• กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการ

คู่มือดังกล่าวนำเสนอภาพรวมของกิจการน้ำมันและก๊าซในประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสรุปประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในประเทศเมียนมาร์ที่ควรพิจารณาในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือเล่มนี้ยังประกอบไปด้วยภาพรวมของบทกำหนดกฏหมายที่มีอยู่ และคำอธิบายเพิ่มเติมที่มีความจำเพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเมื่อจัดทำการศึกษา EIAs และ IEEs

คู่มือเล่มนี้ยังได้รวบรวมรายการตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญที่ผู้เสนอโครงการพัฒนาด้านน้ำมันและก๊าซควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีรวมอยู่ในรายงาน EIA และ IEE ที่ส่งให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์