อุตสาหกรรมสิ่งทอ

SLP Environmental Cambodia Environmental Social Health Safety Textiles Assessment Services Consultantpx

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รูปแบบของโครงการ

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, การประเมิน และการจัดการการปนเปื้อนของไซท์งาน

20200124044736