การปฏิบัติตามกฎหมาย และการจัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS) เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการประเมินการบำรุงรักษาและการปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS) สำหรับแต่ละสถานที่หรือการดำเนินงาน ลูกค้ามักจะให้เราไปทำการตรวจสอบตามมาตรฐาน EHS เพื่อประเมินว่าการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆในสถานที่หรือโครงการนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของแต่ละประเทศและมาตรฐานด้านประสิทธิภาพ HSE ขององค์กรหรือไม่ และเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อหาสาเหตุและแนะนำให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยสำหรับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเรามักใช้เพื่อการพัฒนาทะเบียนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยเฉพาะสำหรับแต่ละสถานที่ภายใต้การประเมินตามปัจจัยต่างๆเช่นสถานที่ขนาดและลักษณะของการดำเนินงาน จากนั้นข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดเตรียมและส่งรายการเอกสารการตรวจสอบให้กับทางสถานที่เพื่อให้สามารถรวบรวมเอกสาร EHS ที่เกี่ยวข้องกับที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วระหว่างการตรวจสอบในสถานที่ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลสามารถดำเนินการและรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด EHS โดยใช้โปรโตคอลการตรวจสอบที่เฉพาะของประเทศและใช้แบบรายงานของเรา หรือจะใช้เครื่องมือตรวจสอบขององค์กรตามที่ลูกค้าต้องการ

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านการปฎิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยสำหรับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยนซึ่งเรามักใช้เพื่อการพัฒนาทะเบียนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยเฉพาะสำหรับแต่ละสถานที่ภายใต้การประเมิน

การตรวจสอบในสถานที่โดยทั่วไปนั้นจะประกอบด้วยการเดินสำรวจสถานที่ การตรวจสอบเอกสาร EHS การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเพิ่มเติมในบางกิจกรรม และการบรรยายเพื่อสรุปผลการตรวจสอบให้ทางองค์กรได้ทราบ รายงานของเราจะระบุถึงรายละเอียดของผลการตรวจสอบที่ไม่ได้ปฏิบัตตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยและต้นเหตุซึ่งจัดอยู่ในลำดับความสำคัญตามเทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงสำหรับการค้นพบแต่ละครั้ง นอกจากผลการตรวจแล้วเราจะระบุถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไข การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาในการดำเนินการตามปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดไว้ให้อีกด้วย

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล สามารถดำเนินการตรวจสอบได้โดยใช้โปรโตคอลการตรวจสอบเฉพาะของแต่ละประเทศหรือจะตรวจสอบโดยใช้โปรโตคอลการตรวจสอบ EHS ของบริษัท ที่จัดเตรียมโดยลูกค้า

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของเรา ให้บริการที่หลากหลายรวมถึงการตรวจประเมินระบบ EHS ในสถานที่ต่างๆเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานที่ดีที่สุดการจัดเตรียมทะเบียนด้านกฎหมาย EHS สำหรับการวางแผนและการดำเนินงานที่มีอยู่ (ขั้นตอนการก่อสร้างและการดำเนินงาน) และการให้บริการการปรับปรุงกฎระเบียบของ EHS

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS) มากมายทั่วอาเซียน ให้กับลูกค้าในหลากหลายภาคธุรกิจ เช่น เคมีภัณฑ์, สินค้าโภคภัณฑ์, อิเล็กทรอนิกส์, พลังงาน, อุตสาหกรรมขนาดใหญ่, อุตสาหกรรมการผลิต และเภสัชกรรม เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลเป็นหนึ่งเดียวในการนำเสนอบริการประเมินด้านการประเมินความสอดคล้องของ EHS ที่มีคุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากเราได้รวมเอาความชำนาญที่ได้รับจากนานาชาติเข้าด้วยกันและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

รายงานของเราระบุถึงรายละเอียดของผลการตรวจสอบที่ไม่ได้ปฎิบัตตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยและต้นเหตุซึ่งจัดอยู่ในลำดับความสำคัญตามเทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงสำหรับการค้นพบแต่ละครั้ง

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลมีลูกค้าที่พอใจอย่างมากมายและมีประวัติการส่งมอบโครงการที่ผ่านมาในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม

การบริการที่สำคัญ

  • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย
  • การจัดเตรียมทะเบียนด้านกฎหมาย EHS ตามความต้องการ
  • โปรโตคอลการตรวจสอบเฉพาะแต่ละประเทศ
  • ฐานข้อมูลการกำกับดูแลด้านอาชีวอนามัยในอาเซียน

โครงการที่โดดเด่น