บริการ

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล สามารถช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการบรรลุหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่ดี และเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ และกฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

การให้บริการ และความเชี่ยวชาญของเราสามารถแบ่งออกกว้างๆเป็น 7 รายการ ดังนี้:

  • บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ
  • การประเมินผลกระทบ และการวางแผน
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย แหละการจัดการความเสี่ยง
  • การประเมิน และการจัดการการปนเปื้อนของไซต์งาน
  • การมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • บริการศึกษาระบบนิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืช
  • การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

 

เราบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ ความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาในทุกๆขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เริ่มจากการวางแผนไปจนถึงการออกแบบการก่อสร้าง การดำเนินงาน และการรื้อถอนโครงการ บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีความโดดเด่นในตลาดอาเซียนในการให้บริการระดับมืออาชีพและมีคุณภาพสูง เนื่องจากเรารวบรวมความชำนาญ และประสบการณ์ที่ได้รับในระดับนานาชาติเข้ากับความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับกรอบด้านกฎระเบียบ และความเปราะบางต่อวัฒนธรรมของภูมิภาคนั้นๆ

บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

บริการทางด้านเทคนิคการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล

บริการทางด้านเทคนิคการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล

การประเมินผลกระทบ และการวางแผน

การประเมินผลกระทบ และการวางแผน

การปฎิบัติตามกฏหมาย แหละการจัดการความเสี่ยง

การปฎิบัติตามกฏหมาย แหละการจัดการความเสี่ยง

การประเมิน และการจัดการการปนเปื้อนของไซต์งาน

การประเมิน และการจัดการการปนเปื้อนของไซต์งาน

การมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริการศึกษาระบบนิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืช

บริการศึกษาระบบนิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืช

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค