မြန်မာ: SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ IEEs၊ ESIAs နှင့် ESMMPs များ ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်ရန် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိကြောင်း

မြန်မာ: SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ IEEs၊ ESIAs နှင့် ESMMPs များ ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်ရန် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိကြောင်း

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်: နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၆

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကနဦး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE)၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (ESIA)၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စောင့် ကြည့်လေ့လာခြင်း အစီအစဉ် (ESMMP) များ လုပ်ဆောင်ရန် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြု ချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ သတိပေးချက်အမှတ် ၆၁၆/၂၀၁၅ ၏အပိုဒ် ၂၁ (က) အရ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ် ရရှိထားသော အကြံပေး ကုမ္ပဏီသာ လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ၏ အတိုင်ပင်ခံ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အစီအစဉ်တစ်ခုအောက်တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကနဦး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း ( IEE )၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (ESIA)၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း အစီအစဉ် (ESMMP) အစီရင်ခံစာများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်သူများ ကိုယ်စား လုပ်ဆောင်ရန် တရားဝင် ခွင့်ပြုမှတ်ပုံတင် ရရှိထားကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ ကြေငြာအပ်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အရည်အသွေးမြင့်မားသော သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ နှင့် အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် အာဆီယံအတွင်း အတိုင်ပင်ခံ အသိအမှတ်ပြု ဆုတံဆိပ်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ ထို့အပြင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ၏ လက်တွေ့အောင်မြင်မှုများအဖြစ် စီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီး အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာများ နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Fortune မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခံရသော အချို့သော ကုမ္ပဏီကြီး များနှင့်လည်း အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှုများပေးရာ၌ လက်တွေ့အောင်မြင်မှုများ ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် လက်ရှိ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်း၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ငန်း၊ ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ အပန်းဖြေလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်ခြံ မြေ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသော ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပလုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ အား အနီးကပ် ဝန်ဆောင်မှု ပေးရန် မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရုံးခန်းအသစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ၏ ရေရှည်ဖွ့ံဖြိုး တိုးတတ်ရေး ရည်မှန်းချက်များအား အထောက်အကူပြုရန် နှင့် တိုးပွားလာသော လိုအပ်ချက် အရည်အသွေး မြင့်သော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးရာ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံနှင့် ကျွမ်း ကျင်သော အကြံပေး ဝန်ဆောင်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၏ သမိုင်းဝင် မြို့လယ်ကောင် နေရာဖြစ်သော ကုန်သည်လမ်း တွင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ၏ ပထမဆုံးရုံးခွဲကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်တွေ့အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော လုပ်ငန်း များရှိပြီး လုပ်ငန်း အမျိုးအစား နှစ်ဆယ်ကျော်အား ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်း (IFI)၏ စံနှုန်းများ နှင့်အညီ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက် ပြည်တွင်း စီမံကိန်းချဲ့ထွင်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှှီးမြှပ်နှံ သူများ၏ ကိုယ်စား အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။SLP ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာသည် ညှိုနှိုုင်းနိုင် သော အကြံပေးဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုများအား စီမံကိန်းနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ် အောင်စီမံပေး နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းများ၏ ဘေးအန္တာရယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ထည့်သွင်း စဉ်းစားချက်များ၊ စည်းမျဉ်း စည်း ကမ်း လေးစား လိုက်နာမှု နှင့်ပတ်သက်သော လိုအပ်ချက်များ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ စီမံကိန်း လုပ် ဆောင်ရန် ဌားရမ်း သူများ၏ ပတ်ဝနး်ကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများ အခြေအနေ ဆန်းစစ်ရန် လိုအင်မှုများ စသည့် လုပ်ငန်း အပ်နှံသူများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များ နှင့်အညီ စိတ်တိုင်းကျ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။SLP ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာသည် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC) မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် လျှောက်လွှာများ ထောက်ပံ့ရန် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများအတွက် စီရင်ခံစာများ၊ မှတ်တမ်း တင် စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီ၏ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအလုပ်အပြင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက် (ESIA) လုပ်ဆောင်ချက်များအရည်အသွေးမြှင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ ကို မြန်မာ အစိုးရ အေဂျင်စီများနှင့် နှစ်များစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်း များအတွက် တိကျသော ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက် လမ်းညွှန်ချက်များ ပြင်ဆင်ရန် သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား ပူးတွဲရေးသားပြုစုခဲ့ပါသည်။