ประเทศเมียนมาร์: MONREC ออกใบอนุญาตให้ SLP Environmental เตรียมงาน IEEs, ESIA และ ESMMP

ประเทศเมียนมาร์: MONREC ออกใบอนุญาตให้ SLP Environmental เตรียมงาน IEEs, ESIA และ ESMMP

ข่าวประชาสัมพันธ์: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ประเทศเมียนมาร์: บริษัท SLP Environmental ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (MONREC) ให้สามารถจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และแผนการตรวจสอบ (ESMMP) ในประเทศเมียนมาร์ได้อย่างถูกกฏหมาย

มาตรา 21 (a) ของประกาศเลขที่ 616/2015 เรื่อง ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกโดยกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ระบุว่า บริษัทที่ปรึกษาที่สามารถจัดทำรายงาน EIA ให้กับโครงการในประเทศเมียนมาร์ได้ จะต้องเป็นบริษัที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับ MONREC เท่านั้น

SLP Environmental มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้รับการขึ้นทะเบียนอนุญาตจาก MONREC ให้เป็นองค์กรที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จัดเตรียมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) รายงานการจัดการและตรวจสอบแผน (ESMMP) ในนามของผู้พัฒนาโครงการในประเทศเมียนมาร์ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
SLP Environmental เป็นบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระดับคุณภาพสูงด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ และความปลอดภัย ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) บริษัท SLP มีประสบการณ์การทำงานให้กับธุรกิจหลายภาคส่วนในหลายประเทศ และเราได้รับความไว้วางใจในการให้คำปรึกษากับลูกค้าระดับโลกรวมไปถึงบริษัทที่ติดอันดับใน Fortune Global 500

SLP Environmental ได้เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศที่กำลังพัฒนาโครงการในด้านพลังงาน เหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยสำนักงานแห่งใหม่ของเราซึ่งตั้งอยู่บนถนน Merchant Street นี้ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนฐานลูกค้าที่มีอยู่ของเราและเพื่อรองรับความต้องการคำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัยที่มากขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลเมียนมาร์ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

SLP มีประสบการณ์ทำงานให้กับภาคธุรกิจที่หลากหลายมากกว่า 20 โครงการในประเทศเมียนมาร์ ทั้งโครงการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IFI) ทั้งในนามของนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เราบริการให้คำปรึกษาตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่ถูกขับเคลื่อนโดยการพิจารณาการจัดการความเสี่ยงทางธุรกรรม ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้เรายังสามารถจัดทำรายงานและเอกสารอ้างอิงเพื่อสนับสนุนการขอใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมการกำกับการลงทุนเมียนมาร์ (MIC) ได้อีกด้วย

นอกเหนือจากงานภาคเอกชนแล้ว SLP Environmental ยังได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) กับหน่วยงานของรัฐบาลเมียนมาร์ และได้ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (MONREC) ในการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้านสำหรับกิจกรรมน้ำมันและก๊าซในประเทศเมียนมาร์