เคมีภัณฑ์

รูปแบบของโครงการ

การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 และการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม

การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 และการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: โรงงานเคมีภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์

20230321160137