อุตสาหกรรมหนัก

รูปแบบของโครงการ

การปรับปรุงคุณภาพดิน

การปรับปรุงคุณภาพดิน

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: โรงงานหล่อเหล็ก
ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมหนัก

20220607051610