ธุรกิจการเกษตร

รูปแบบของโครงการ

การบริการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การบริการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ประเทศกัมพูชา, ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

20220607051831