การฟื้นฟูและกำจัดการปนเปื้อนหลังน้ำท่วม การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร

การฟื้นฟูและกำจัดการปนเปื้อนหลังน้ำท่วม การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ห้องปฏิบัติการทดลองน้ำมันและก๊าซ ประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษาเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริษัทน้ำมันและก๊าซให้ทำการวางแผนจัดเตรียมและตรวจสอบโปรแกรมการฟื้นฟูและคืนสภาพหลังน้ำท่วมสำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ไฮเทค ในอำเภอบางปะอิน ประเทศไทย โดยโรงงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปีမพ.ศ. 2554 และเกิดความเสียหายในบริเวณกว้าง

เอสแอลพีได้รับมอบหมายให้ทำการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมในทุกๆ ขั้นตอน โดยการบริการของเราประกอบไปด้วย การเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอย่างละเอียด การวางแผนการสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม การจัดหาและคุมดูแลผู้รับเหมาทำความสะอาด การจัดทำแผนงานเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับโครงการ การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารหลังทำความสะอาด

ผลจากการถูกน้ำท่วมทำให้อาคารดังกล่าวปนเปื้อนจากเชื้อราเป็นบริเวณกว้าง โดยสปอร์ของเชื้อราเป็นสิ่งบ่งบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เชื้อราบางชนิดปล่อยของเสียที่เรียกว่า ไมโครทอกซิน ซึ่งไมโครทอกซินบางชนิดสามารถให้โทษรุนแรงถึงขั้นทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้เมื่อสัมผัสในปริมาณที่มากพอ

เอสแอลพีได้จัดทำแผนระบุรายละเอียดงานการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมสำหรับผู้รับเหมา โดยวัสดุของอาคารที่มีรูพรุนทั้งหมดจะถูกรื้อถอนออกจากพื้นของโรงงานภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด ก่อนที่จะมีการทำความสะอาดอาคารและระบบ HVAC อย่างละเอียดด้วยสารกำจัดการปนเปื้อนที่เหมาะสม พนักงานทำความสะอาดทุกคนที่ทำการกำจัดความปนเปื้อนจะต้องสวมอุปกรณ์สำหรับการป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไปจนถึงชุดคลุมป้องกันสารอันตราย และถุงมือเพื่อจำกัดโอกาสสัมผัสกับสปอร์เชื้อราที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อการกำจัดการปนเปื้อนสำเร็จลงแล้วจะมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) โดยการใช้เครื่องปั๊มอากาศเฉพาะทางและเครื่องมือเก็บตัวอย่างละอองชีวภาพ เพื่อระบุจำนวนสปอร์ของเชื้อราภายในอาคารภายหลังการทำความสะอาด ขั้นตอนนี้จะถูกใช้เพื่อประเมินจำนวนสปอร์ที่พบตกค้างอยู่ในอากาศมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารหรือไม่ และเพื่อตรวจสอบว่าโรงงานมีความปลอดภัยสำหรับการกลับมาใช้งานอีกครั้ง