การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

บริการน้ำมันและก๊าซระดับโลก บางปะอิน, ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากลูกค้าต่างชาติในการรับหน้าที่ประเมินผลทางสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) สำหรับห้องปฏิบัติการชำนาญการปิโตรเลียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจการประเมินก่อนการทำการตัดสินใจซื้อขาย จุดประสงค์หลักของการศึกษานี้คือการดำเนินการขยายกิจการ

การศึกษาเป็นตามมาตรฐาน ASTME1527-05 ‘Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase 1 Environmental Site Assessment Process’ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

การประเมินประกอบไปด้วยการสำรวจสถานที่ การพูดคุยสอบถามจากผู้จัดการและพนักงาน การรวบรวมข้อมูล โดยเราให้ความสำคัญกับการจัดการและการจัดเก็บสารที่เป็นอันตรายเป็นพิเศษในระหว่างการศึกษา รวมถึงการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม การควบคุมฝุ่นและกลิ่น การควบคุมเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (เสียงและการสั่นสะเทือน) คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การประเมินยังรวมถึงการตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆ และใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินทางด้านกายภาพและชีวภาพ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา นิเวศวิทยา ประวัติการใช้พื้นที่และวัฒนธรรมในพื้นที่ ข้อมูลจากการประเมินได้นำไปจัดทำรายงานผลสรุปเชิงพาณิชย์ซึ่งระบุความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการลดต้นทุน

ทั้งนี้ เล่มรายงานยังรวมถึงรายการตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของทางโรงงาน และสถานะตามกฎหมายของทางโรงงานในปัจจุปันด้วย