การตรวจสอบการกำจัดของเสียอันตรายจากดินที่ปนเปื้อน

การตรวจสอบการกำจัดของเสียอันตรายจากดินที่ปนเปื้อน

โรงหล่อและกลึงเหล็ก ประเทศไทย

บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากลูกค้าระดับโลกให้ออกแบบดำเนินการจัดการและตรวจสอบแพ็คเกจการฟื้นฟูดินระยะที่ 3

หนึ่งในวิธีหลักในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการคือการกำจัดวัสดุที่อันตรายไปยังหลุมฝังกลบขยะอันตรายที่ได้รับอนุญาต

หลังจากการขุดวัสดุที่ปนเปื้อน ดินที่ปนเปื้อนจะถูกทำให้เสถียรด้วยสารทำให้เสถียรที่เป็นกรรมสิทธิ์และส่งไปยังหลุมฝังกลบขยะอันตรายที่ได้รับอนุญาตเพื่อการกำจัดขั้นสุดท้าย น้ำหนักดินที่ปนเปื้อนแต่ละครั้งจะถูกชั่งน้ำหนักเมื่อเดินทางมาถึงและน้ำหนักเป็นตันเมตริกที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในใบกำกับของเสียอันตราย ดินที่ปนเปื้อนถูกขนส่งและกำจัดตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและมีใบกำกับการขนส่งของเสรบมาพร้อมการขนส่งทุกครั้ง โรงงานขนถ่ายและโรงงานกำจัดได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายและรหัสประจำตัวของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในใบกำกับการกำจัดของเสีย ระบบการถ่ายโอนของเสียมีการดำเนินการและควบคุมอย่างเข้มงวดในระหว่างการทำงานและมีการตรวขสอบรายละเอียดการถ่ายโอนขยะและบริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลได้จัดทำรายละเอียดการขนส่งของเสียและใบกำกับของเสียอันตรายสำหรับการขุดดินและขุดดินนอกสถานที่ต่อท้ายรายงานสำหรับโครงการ

นอกจากนี้ในการตรวจสอบการขนถ่ายของเสียในแต่ละวันสำหรับแต่ละดินที่มีการปนเปื้อน บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ทำการตรวจสอบของเสียโดยการเลือกแบบสุ่มของดินที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่ไซต์งาน ที่ปรึกษาของเราติดตามรถบรรทุกเพื่อตรวจสอบว่าของเสียที่ปนเปื้อนได้รับการขนส่งอย่างเหมาะสมและไปถึงโรงงานกำจัดขยะอันตรายและมีการออกใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายในแต่ละการขนส่ง