မြန်မာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏  ကြီးထွားလာသော ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်  ရာ ထိခိုက်မှုစီမံခန့် ခွဲခြင်း

မြန်မာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြီးထွားလာသော ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင် ရာ ထိခိုက်မှုစီမံခန့် ခွဲခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍသည် လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်မှခြောက်နှစ်တာကာလများစ၍ တိုးတ တ်လာခဲ့ပြီး မြန်မာ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်(MIC) မှမကြာသေးခင်ကပင်ထုတ်ဝေခဲ့သောအချက်အလက်များအရ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောစီမံကိန်း ခုနစ်ဆယ်ငါးခုအား ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလ အကုန်တွင် စုစုပေါင်း ပမာဏ အားဖြင့် သုံးဘီလီယံကျော် တန်ဖိုးထိ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် မြိတ်ကျွန်းစု သဘာဝ အပူပိုင်းကျွန်းများမှ အင်းလေးကန်ဇီဝဘေးမဲ့တောနှင့် မြောက်ပိုင်းမြန်မာ နိုင်ငံ ဟိမ ဝန္တာဒေသပေါ်သို့အထိသဘာဝအလှအထိ သဘာ ဝအလှများ ဖြင့် ပြည့်နှက် နေသော နေရာတစ်ခုဖြ စ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ပုဂံ နှင့်မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းဒေသ များနှင် ့ပျူရှေး ဟောင်းမြို့တော် အဖြစ်အများအပြားအံ့မခ န်းယဉ်ေ ကျး မှုအမွေ အနှ စ်များ ရှိသည့်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏သဘာဝအလှအပနှင့်ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များသည် ကမ္ဘာနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ ခရီးသွားများ အား ဆွဲ ဆော င်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဟိုတယ် နှ င့်အ ပန်းဖြေစခန်းကဏ္ဍအတွက်နှီးမြှုပ်နှံမှုများလည်း တိုး ပွားလာသော ခရီး သွားများနှင် ့ နည်းတူတိုးတတ် ဖော်ဆောင်လျက်ရှိနေပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ အချို့သော သာဓကများအရ အရည်အသွေးမရှိသော ဟိုတယ်နှင့် အပန်းဖြေအဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခရီးသွားများ အားဆွဲ ဆောင်သော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များထိခိုက်ပျက်စီးမှု များရှိခဲ့သည်မှာလည်း အား လုံးအသိဖြစ်ပါသည်။

 

ထိုသို့သော သာဓကများကိုသင်ခန်းစာယူ၍ မြန်မာနိုင် အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ေ စာင့်ရှောက်ခြင်း နှင့် ကာ ကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား အဓိကဥပဒေများထုတ်ပြန်၍ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန်ေ ဆာင်မှုကဏ္ဍ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိခိုက်လွယ်သော ယဉ်ကျေးမှုအမွေ အနှစ်များ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုး ကွဲ များနှ င့် ယ ဉ်ေ ကျး မှုအမွေ အနှစ်များ အား ပျက်စီးရန် ခြိမ်းခြောက်မှုအား ကာကွယ်ရန် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်း စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်သူများသည် ထိခို်က်လွယ်သော ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ်ဧရိယာများအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း အစီအစဉ်များအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) ရေးဆွဲရန်လိ်ုအပ်ပြီးသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန သိမ်းရေး (MONREC) သို့တင်ပြ ရန်လိုအပ်ကာ လိုအပ်သောလက်ခံမှု အထောက်အထားများလိုအပ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ မစတင်မီ ပတ်ဝန်းကျ င် ထိခိုက်မှုအား လေးစားလိုက်နာခြင်းလက်မှတ် (ECC)ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၏ လေ့လာမှု၏အတိမ်အနက်ကိုနှင့်နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသည် စီမံကိန်း၏အရွ ယ်အစား၊ သဘာဝနှင့် တည်နေရာတို့နှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ အခြေခံစည်းမျဉ်းအနေဖြင့် ထိခို က်လွယ်မှုနည်းပါး သော စီမံကိန်းအသေးစားသည် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE) လေ့လာမှုနှင့် အရွယ်အစား ကြီးမားသော စီမံကိန်းများ ဥပမာ မြိတ်ကျွန်းစု၊ အင်းလေး၊ ပုဂံ စသည်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း(EIA)လေ့လာမှု လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်ကျ စရိတ်နှ င့် လေ့လာ မှုကွဲပြားမှတစ်ဆင့် ထိခိုက်မှု ဆန် းစစ်ခြင်း လုပ် ငန်းများသည်များသည်နှင့် ကွဲပြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် အရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင်လုံးတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်အရည်အသွေးမြင့်မား ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ၊ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သ က်သောအာဆီယံအကြံပေး ဝန်ဆောင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံဒေသတစ် လျှောက် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန် ဆောင်မှု ကဏ္ဍများအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကြံပေးဝန် ေ ဆာင်မှုများ ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျယ်ပြန့်သော ကွန်ယက်တွင်း ထောက်ခံချက်ရရှ်ိထားသာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖ က်များနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အရည်အသွေး မြင့်မားသောအဖွဲ့မှပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း လေ့လာ မှု များပြင်ဆင်ရန် အထောက်အပံ့ပြုပေးပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေး့၏အကြံပေးချက်များသည် နိုင်ငံတွင်း လိုအပ်ချက်များအား ပြည့်မီစရုံမက အမြင့်ဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းစံ ချိန်စံညွှန်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ အလေ့အကျင့်ကောင်း (IFC, ADB and international investment banks) ကဲ့သို့သော စီမံကိန်းများအား အထောက်အပံံံပြုပေးသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစ ည်း များ၏ စံချိန်စံညွှန်းများနှင် ့အညီလျော ညီထွေ စွာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် သယံဇာတ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန (MONREC) အတိုင်ပင်ခံ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုအောက်တွင်အတည်ပြုလက်မှတ် ရရှိ ထားသော EIA အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကနဦး ပတ်ဝ န်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE)၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှု ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (ESIA)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့် ခွဲမှုနှင့် စောင့်ကြည့်မှုအစီအစဉ် (EMMP) စာတမ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီမံကိန်း ဖော်ဆောင်သူများ ကိုယ်စား သ ယံဇာ တနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန (MONREC) ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် ထိခိုက်လွယ်သော ကမ်းရိုးတ န်းဒေသများနှင် ့ ဒေသဖွဲ့စည်းပုံ ရှုပ်ထွေးသောနေရာများတွင် တည်ရှိ သော စီမံကိန်းများဥပမာအားဖြင့် မြိတ် နှ င့် ထား ဝယ် (မြန်မာ) ၊ဘာလီ( အ င်ဒိုနီးရှား) ၊စီ ဟနို ဗီလီ ( ကမ္ဘောဒီးယား) နှင့် ကော့ခွန် (ထိုင်း) ကဲ့ သို့သောနေရာများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှု ဆန်း စစ်ခြင်းလေ့လာမှုဆောင်ရွ က်မှုများအတွက် အတွေ့အကြုံများလည်း ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် info@slpenvironmental.com လိပ်စာသို့ ပေးပို့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။