မိမိတို့၏ ဇွဲ လုံ့လအား မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဖက်များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များမှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးချီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ Environmental Assessment and Management ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း နယ်ပယ်တွင် အထူးအဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာနှင့် လူမှုရေး တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များဆောင်ရွက်ခြင်း (Environmental and Social Due Diligence Mergers and Acquisitions (M&A)) ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ထူးချွန်ဆု ၃၀ ကျော်ကို ဆွတ်ခူးခြင်းသည် မိမိတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

ထူးချွန်ဆုရ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ACQ ထူးချွန်ဆုများ (2011-2018)

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် စုပေါင်းဘဏ္ဍာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောဂုဏ်သိက္ခာရှိ ACQ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Mergers and Acquisitions (M&A) မဂ္ဂဇင်း မှ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များဆောင်ရွက်ခြင်း (Environmental Due Diligence (EDD)) ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် အာဆီယံ တရားစီရင်ရေး ၁ဝနိုင်ငံအနက် ၈ နိုင်ငံအတွင်း လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်(2011-2018) တာကာလအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသောအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါသည် ။ ထို့အပြင်ACQ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များထံမှလည်း SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအား ကမ္ဘာစံ ချိန်စံညွှန်းအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သောကြောင့် အသိအမှတ်ပြုပေးသင့်ကြောင်း ပါဝင် ထောက်ခံခဲ့ကြသည် ။ နှစ်စဉ် ရလဒ်များအား The Financial Times တွင်ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာလေ့ရှိပါသည်။ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ၏ လတ်တလောဆွတ်ခူးရရှိထားသောထူးချွန်ဆုမှာ ၂၀၁၈ACQ ကမ္ဘာ လုံးဆိုင်ရာထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင် “အာဆီယံ- ၂၀၁၈ ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးဆု (ASEAN – ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE PROVIDER OF THE YEAR 2018’ ) ဖြစ်ပါသည်။

  • အာဆီယံဒေသ- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆု ၂၀၁၈
  • ကမ္ဘောဒီးယား - ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆု ၂၀၁၆ (ဆုရသူ၊ ၄ နှစ် မြောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း)
  • အင်ဒိုနီးရှား - ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆု ၂၀၁၆ (ဆုရသူ၊ ၄ နှစ် မြောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း)
  • လာအို - ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆု ၂၀၁၆ (ဆုရသူ၊ ၃ နှစ် မြောက်လု ပ်ဆောင်ခြင်း)
  • မလေးရှား - ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆု ၂၀၁၆ (ဆုရသူ၊ ၄ နှစ် မြောက်လု ပ် ဆောင်ခြင်း)
  • မြန်မာ - ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆု ၂၀၁၆ (ဆုရသူ၊ ၄ နှစ် မြောက်လုပ် ဆောင်ခြင်း)
  • စင်္ကာပူ - ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆု ၂၀၁၆ (ဆုရသူ၊ ၃ နှစ် မြောက်လုပ် ဆောင်ခြင်း)
  • ထိုင်း - ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆု ၂၀၁၆ (ဆုရသူ၊ ၅ နှစ် မြောက်လုပ် ဆောင်ခြင်း)
  • ဗီယက်နမ် - ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆု ၂၀၁၆ (ဆုရသူ၊ ၃ နှစ် မြောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း)

ထူးချွန်ဆုရပတ်ဝန်းကျင်၊ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုများ ၊နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး ထူးချွန်ဆုများ 2018 (International Finance Awards 2018)

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် မကြာသေးမီကပင် နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာထူးချွန်ဆုပေးပွဲ ၂၀၁၈ တွင် အခြားသော တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထူးချွန် ဆုတခုဖြစ်သည့် “၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံ းသော ပတ်ဝန်းကျင် ၊ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အကြံပေးကုမ္ပဏီ” ဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းရှင်ကျွမ်းကျင်သူများမှချီးမြှင့်သော အဆိုပါ ထူးချွန််ဆုသည် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ၏ အလုပ်ကြိုးစားမှု ၊ဇွဲ ၊ လုံ ့ လ၊မိမိတို့၏အလုပ်အပေါ်စိတ်အားထက်သန်မှု၊သစ္စာရှိမှု နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းတို့အား မီး မောင်းထိုးပြနေပေသည်။ PTT Public Company Limited နှင့် Wind Energy Holdings တို့ကဲ့သို့သော အခြား အမျိုး အစားထူးချွန်ဆုရ (category winners) များနှင့် အတူယှဉ်တွဲ ဖော်ပြခံရသည့်အတွက်လည်း SLP မှ အထူး ဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါသည်။

နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးထူချွန်ဆုများမှာ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းပါရမီ၊ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ platform တွင်ဝင်ဆံ့နိုင်မှု အပေါ်မူတည်၍ အသိမှတ်ပြုပါသည် ။ နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးမှာဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်သော magazine ဖြစ်ပြီး UK နိုင်ငံ၏ International Finance Publications Ltd မှ ထုတ် ဝေခဲ့ခြင်းဖြ စ်ပါသည်။ တိုး တက်လာ သောစျေးကွက်များ အလေးထားပြီး နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး မှ သတင်းအချက်အလက်များ ဆန်းစစ်ချက်များ နှင် ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဖြန့်ဝေသူများ နှင့် စာရေးဆရာများ ၏ ဝေဖန်သုံးသပ်ချ က်များ အား ဖော်ပြပေးလျက်ရှိသည်။