บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีประวัติความเป็นมาที่ได้รับการพิสูจน์โดยการทำงานร่วมกับลูกค้าหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ในหลายภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการผลิต โครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน

ลูกค้าของเราประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติรายใหญ่หลายราย และเรายังให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ในฐานะที่ปรึกษาย่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยระดับโลกมากกว่า 15 แห่ง จากทั้งหมด 20 แห่ง

“บริษัท SLP Environmental Co., Ltd เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ และด้วยการสื่อสารที่รวดเร็วกับลูกค้า จึงทำให้เกิดความเข้าใจตลอดการทำงาน ทั้งนี้ในระหว่างการทำงาน บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมืออาชีพและมีความยืดหยุ่น ทำให้ผลการดำเนินงานออกมาดี มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พอใจต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยรวมแล้วเป็นบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยอย่างยิ่ง”

Martin Kragenings, Global SHE Manager
Semperit AG Holdings, Austria

“ทางบริษัท TGES ได้จ้างบริษัท SLP Environmental Co., Ltd เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสำหรับโครงการด้านพลังงาน หลังจากร่วมงานทาง TGES พอใจในคุณภาพการบริการและรายงานที่ออกมาดีและมีมาตรฐานสูงมาก ดังนั้นทาง TGES จึงพิจารณาร่วมงานกับบริษัท SLP Environmental Co., Ltd อีก เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับโปรเจคอื่นๆในอาเซียนกับทาง TGES ในอนาคต”

Keiichi Sakata, Deputy Chief Operating Officer of Overseas Business
Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (TGES), Japan

ลูกค้าบางส่วนของเรา ได้แก่:

 • การบินและอวกาศ
 • ธุรกิจการเกษตร
 • ยานยนต์
 • เคมีภัณฑ์
 • พลังงาน
 • การเงิน
 • รัฐบาล
 • อุตสาหกรรมหนัก
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ไฟฟ้าพลังงานน้ำ
 • ประกันภัย
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • ที่ดินและทรัพย์สิน
 • การผลิต
 • โลหการ
 • น้ำมัน และก๊าซ
 • อุตสาหกรรมกระดาษ
 • เภสัชกรรม
 • พลังงานทดแทน
 • สินค้าโภคภัณฑ์
 • ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • การพัฒนาเมือง
 • ของเสีย
 • น้ำ
 • UTC Aerospace Systems
 • Olam International
 • Johnson Controls, Maxion Wheels, Mutsubishi
 • Huntsman, Solvay, Semperit AG
 • Alstom, General Electric
 • ANZ Banking Group, International Finance Corporation
 • Commonwealth of Australia
 • General Electric, Shwe Taung Group, Pandrol
 • SPA Project Management
 • Kansai Electric Power
 • McLarens Young International
 • InfraCo Asia Development
 • Lime Tree Capital
 • Mars Inc, Omron Global, Coca Cola, Reckitt Benckiser
 • Siam Metal Recycle
 • Tokyo Gas, PTT, ENi S.p.A
 • Oji Paper
 • Novartis, GPO (Thailand), Cardinal Health
 • Gamesa, Sun Edison
 • Wilmar International
 • NORAD
 • Bangkok Kraft
 • YOMA Strategic Holdings, CBRE, Colliers
 • Brenntag
 • Carlsberg