ประเทศเมียนมาร์: SLP Environmental เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ประเทศเมียนมาร์: SLP Environmental เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ข่าวประชาสัมพันธ์: 1 ตุลาคม พ.ศ.2559

การขยายขอบเขตการบริการ และการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SLP Environmental ได้เปิดสำนักงานแห่งใหม่บนถนน Merchant ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อเพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน แร่ น้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าโภคภัณฑ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อสนับสนุนฐานลูกค้าที่มีอยู่ของเรารวมถึงรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในงานบริการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการพัฒาประเทศที่เป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว

“บริษัท SLP Environmental ด้วยความใส่ใจในการให้บริการลูกค้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เราได้พัฒนาฐานลูกค้าในธุรกิจหลายภาคส่วนทั่วประเทศเมียนมาร์ เรามั่นใจว่า การเปิดสำนักงานในครั้งนี้จะช่วยรองรับและสนับสนุนฐานลูกค้าที่ต้องการขยายกิจการและพัฒนาธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว” ลิซ ฮีท ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของ SLP Environmental (เมียนมาร์) กล่าว

SLP Environmental ได้รับรางวัลผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เรามีผลงานการปฏิบัติงานให้กับธุรกิจในหลายภาคส่วนจากลูกค้านานาประเทศ บริการของเราได้รับความไว้วางใจในจากลูกค้าระดับโลก รวมถึงบริษัทที่ติดอันดับใน Fortune Global 500

นอกเหนือจากการร่วมงานกับภาคเอกชนของเราแล้ว SLP Environmental ยังได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) กับหน่วยงานรัฐบาลเมียนมาร์ และได้ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (MONREC) ในการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้านสำหรับกิจกรรมน้ำมันและก๊าซในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย

บริษัท SLP Environmental ได้รับรางวัล Environmental Due Diligence Advisor ประจำปีสำหรับงานในประเทศเมียนมาร์จาก ACQ Global Awards เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในการให้คำแนะนำและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมการซื้อขาย รวมถึงตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วยประเมินผลปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงช่วยสนับสนุนการขอเงินทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

SLP Environmental เป็นหนึ่งในองค์กรไม่กี่แห่งที่ได้รับการอนุมัติจากจากรัฐบาลเมียนมาร์ภายใต้โครงการการลงทะเบียนที่ปรึกษาด้าน EIA เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) ซึ่งผลงานที่ผ่านมาของเรานั้นได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี