การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งที่เป็น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชาร์เตอร์ด (CEnv) นักวิทยาศาสตร์ชาร์เตอร์ด (CSci) และสมาชิกของสถาบันการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมชาร์เตอร์ด (MCIWEM) เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและบริการในการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ลูกค้าทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ นอกจากนี้เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลยังเคยได้รับรางวัลด้านคุณภาพจากบริการด้านการตรวจสอบประเมินอีกด้วย

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ให้บริการด้านการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญและบริการด้านวิเคราะห์แก่บุคคลที่สามในนามของผู้ให้กู้โครงการและนักลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต้องแจ้งการตัดสินใจลงทุนหรือการให้กู้ยืมเงิน เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำหลากหลายสถาบันให้ดำเนินการตรวจสอบทบทวนข้อเสนอวิธีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลงานโครงการอื่นๆ ของผู้กู้ เช่น การศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (IFI) และข้อกำหนดด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบภายในประเทศ

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ให้บริการด้านการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญและบริการด้านวิเคราะห์แก่บุคคลที่สามในนามของผู้ให้กู้โครงการและนักลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต้องแจ้งการตัดสินใจลงทุนหรือการให้กู้ยืมเงิน

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล สามารถเปรียบเทียมประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานของโครงการกับมาตรฐาน IFI ได้หลายมาตรฐาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

  • The International Finance Corporation (IFC) มาตรฐานประสิทธิภาพ 1 ถึง 8 (2012)
  • The International Finance Corporation (IFC) หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยทั่วไป (2007)
  • The International Finance Corporation (IFC) แนวทางด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและความปลอดภัยเฉพาะสาขา (หลายรายการ)
  • The Asian Development Bank (ADB) แถลงการณ์นโยบายการคุ้มครอง (2009)
  • OECD คำแนะนำของสภาแนวทางทั่วไปในการให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกอย่างเป็นทางการและความระมัดระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (2012)
  • หลักการ Equator (2013) เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ยังเคยได้รับความไว้ใจจากหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์ช่องโหว่เกี่ยวกับรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งจากผู้เสนอโครงการและให้บริการที่ปรึกษาทางวิชาชีพและบริการเสริมความสามารถทางเทคนิคทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติในอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (GIIP) ในการประเมินผลกระทบของโครงการอีกด้วย

  และเมื่อเร็วๆนี้ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการมอบหมายงานด้านการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคของ Overseas Development Agency (ODA) ได้เป็นผู้ร่วมจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการน้ำมันและก๊าซในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศพม่า (MONREC) .

  การบริการที่สำคัญ

  การบริการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

  การบริการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

  ประเทศกัมพูชา, ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

  20220607051831
  • การประเมินตามมาตรฐานโครงการ
  • การทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญ
  • การวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติการแก้ไข
  • การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ
  • การวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
  • การปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
  • Title

   Click here to change this text