မြန်မာ၊ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာကုမ္ပဏီသည် ရုံး ခွဲသစ်အား  မြန်မာ နိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိ။

မြန်မာ၊ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာကုမ္ပဏီသည် ရုံး ခွဲသစ်အား မြန်မာ နိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိ။

သတင်းစဉ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၆

ကျွနု်ပ်တို့၏ ဒေသဆိုင်ရာ footprint ဖြန့်ကျက်ခြင်း နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအားထောက်ပံ့ပေးခြင်း ။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် ယခုအခါတွင် လက်ရှိ့ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှလုပ်ငန်းအပ်နံသူများနှင့် ပိုမိုနီးစပ်မှုရှိကာ လုပ်င န်း ရှင်များ၏ စွမ်းအင် ၊ ဓါတ်သတ္တု ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ၊ ဟို တယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများ၊ အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအခန်းကဏ္ဍများအားတိုး တက် စေ ရန်အလို့ငှာ မြန်မာ နိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တွင် ရုံးခန်းသစ်အားဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ တိုင်းပြည်အလျှင်အမြန်တိုးတက် လာသည်နှင့်အညီ သမိုင်းဝင် မဟာရန်ကုန်မြို့အလယ်ခေါင် ရှိ ကုန်သည်လမ်းတွင် တည်ရှိသော SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ၏ပထမဆုံး ရုံးခန်း အား ကျွန်ု ပ်တို့၏ လက်ရှိ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများအား ထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် အရည်အသွေးမြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင် ၊ လူမှုရေး ၊ ကျန်း မာရေး နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးင်ရာ အကြံပေးခြင်းနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများအား တိုးမြှင် ့ဆောင်ရွ က်ပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

“၂၀၁၂ ကစတင်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့၏ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အနံ့အပြား မှာရှိတဲ ့လုပ်ငန်းအ ပ်နှံ သူများရဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံ အခြေခံတဲ့ မြောက်များစွာလှတဲ့ စီးပွားရေးအခန်းကဏ္ဍတွေကို ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်စေခဲ့ပြီး ကျွန်မ တို့ ရဲ့လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ တွေရဲ့ အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပ်များ ကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ တို့ရဲ ့မြန်မာရုံးခွဲမှာ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူတွေကို သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ချဲ့ထွင်တာတွေ အကောင်အထည်ဖော်တာတွေ နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ တိုက်ရိုက်အကူအညီပေးနေပါပြီ။” ဟု SLPပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မြန်မာမှ တည်ထောင်သူဒါရို က်တာ မစ်လစ်ဇ်ဟဲလ် မှပြောကြားခဲ့ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် အရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင်လုံးတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးမြင့်မားရေးဆို င်ရာလုပ်ငန်းများ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ၊ ဘေးအန္တရာယ် စီမံ ခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက် သောအာဆီယံအကြံပေး ဝန်ဆောင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ SLP ပတ်ဝန်း ကျင်ရေးရာ ကုမ္ပဏီသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမျိုးစုံနှင့် နိုင်ငံတကာတရားစီရင်မှုအောက်တွင် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု အောင်မြင်မှုများ ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် fortune ၅၀၀ စာရင်းဝင် သော အချို့သော ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် အကြိမ်ကြိမ်လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိခဲ့ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအခန်းကဏ္ဍအပြင် ESIA (ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေး ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြ င်း) စွမ်းရည်မြင့် လုပ်ငန်းလှုပ်ရှား မှုများ အား မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ အေဂျင်စီများချိတ်ဆက်လုပ် ဆောင်လျက်ရှိရာမှာ မကြာ
သေးမီကပင်သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန (MONREC)ကိုယ်စားမြန်မာနိုင်ငံရှိ ရေနံနှင် ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ ့ဆ်ိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များအတွက်ကဏ္ဍအလိုက်အထူးပြုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း လမ်း ညွှန်ချ က်များအားရေး ဆွဲပေးခဲ့ပါသေးသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် ACQ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆုပေးပွဲတွင် ချီးမြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရား ဥပဒေလိုအ ပ်ချက်များကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအား ၃နှစ်ဆက်တိုက် လုပ် ဆောင်မှု အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုဆုကိုဆွ တ်ခူးရရှိထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများသည် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ လုပ်ငန်းဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆုံး ဖြတ်ချက်များ ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကို ကျေနပ်မှုရှိစေရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊လူမှုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး (EGS) စွမ်းဆောင်ရည်များ နှင့် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (IFC)မှ ရံပုံငွေရရှိရန် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းအတွ က် ကူညီခြင်းစသဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (ESIA) အစီရင်ခံစာ ပြင်ဆင်ခွင့်ရ EIA မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှအသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံချက်ရရှိထားသောအတိုင်ပင်ခံမှတ်ပုံတင်ရအနည်းငယ်သော အဖွဲ့အစည်း များ ထဲတွင်တခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။