ထိုင်း

SLP Environmental ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျွန်တော်များ၏ ပင်မရုံးချုပ်တည်နေရာဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း အရွယ်အစားမျိုးစုံ ၂၀၀ ကျော် ကို နိုင်ငံတကာ အရပ်ဒေသမျိုးစုံတွင် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ပြိီးဖြစ်သည်။

Environmental Due Diligence Studies (Phase 1 Environmental Site Assessment), မြေဆီလွှာနှင့် မြေအောက်ရေ ညစ်ညမ်းမှု စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း (Phase 2 Environmental Site Assessment), ညစ်ညမ်းနေရာဒေသအား ပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း (Phase 3 Environmental Site Remediation) and Environmental, Health and Safety (EHS) စံညွှန်းများအတိုင်းလိုက်နာ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းတို့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အဓိကတာဝန်ယူဆိုင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ်များ (IFC, ADB, AIIB)၊ export credit agencies များ၊ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီး မြှပ်နှံမှု ဘဏများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက် ရေး အေးဂျင်စီများတို့၏ စီမံကိန်းများအတွက်လည်း အရည်အသွေးမြင့်မားသော Environmental and Social Due Diligence (ESDD), Initial Environmental Examination (IEE) and Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) စသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်တော်များ၏ ထိုင်းနိုင်ငံပင်မရုံးချုပ်မှ SLP Environmental ၏ နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာမှ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပညာရှင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဆီယံ စည်းကမ်းချက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၊ နည်းပညာရှင်များ၊ ဆွေးနွေးအကြံပေး ဝန်ထန်းများနှင့် အာဆီယံ ဒေသအသီးသီးရှိ အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြံပေးဝန်ဆောင်များဖြင့် ကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့့် ဘေးကင်းရှင်းမှု အကဲဖြတ်စီစစ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကြားတွင် ထိပ်တန်းမှ ရပ်တည်နေလျက်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးစီးပွားရေး၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်၊ ဧည့်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ အာမခံလုန်ငန်း၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဓာတ်ငွေ့၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ အထည်လိပ်လုပ်ငန်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ရေအသုံးချရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတို့တွင် အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ပြဿနာရပ်များအတွက်် လိုအပ်သည်များကို စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းအပ်နှံသူများအတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ချက်များကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ သင့်တော်သော ပတ်ဝန်းကျင် တည်နေရာအား အကဲဖြတ်စီစစ်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ လူမှုရေး နှင့် အစိုးရလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေ အတွက် လျှောက်လွှာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း တို့မှာ ကျွန်တော်များ၏ အထူး အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုများပင်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းကြီးများ

ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ