မြန်မာ

SLP Environmental သည် ကျွန်တော်များ၏လက်ရှိ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထဲကပင် ရန်ကုန်မြို့လည် ကုန်သည်လမ်းပေါ်တွင် ကျွန်တော်များရုံးခန်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ လျင်မြန်စွာ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးလာမှုနှင့် အညီ အရည်အသွေးမြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံချက်များကို အကောင်အထည်အဖော် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းများ များစွာ လက်ခံရရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကျွန်တော်များ၏ အဓိက ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ Environmental and Social Due Diligence (ESDD), Initial Environmental Examination (IEE), Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Environmental Management and Monitoring Plan (EMMP) နှင့် ပတ်သတ်သော အကဲဖြတ်စီစစ်ပေးခြင်း များပင်ဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ၊ သဘာဝဘေး အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုများ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ဘာသာရေး၊ အရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ အခြေခံလေ့လာမှုများ၊ မြေပြင်ဒေသနှင့် အဏ္ဏဝါဗေဒ၊ သစ်ပင်ပန်းမန်နှင့် သတ္တဝါဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများ၊ ပါဝင်လှုပ်ရှားသူတို့ ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးပွဲများ၊ Air Dispersion Modelling (ADM)၊ ဖန်လုံအိမ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း များ၊ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ၎င်းဒေသ အပေါ်သက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ်စီစစ်ခြင်းများ၊ နှင့် cumulative impact assessment (CIA) တို့သည့် ကျွန်တော်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အမြဲပါဝင်နေသော တွဲဖက် အကဲဖြတ်စီစစ်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။

SLP သည် Environmental Due Diligence အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ် ACQ Global Awards ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး Environmental Examination (IEE), Environmental and Social Impacts Assessment (ESIA) and Environmental and Social Management and Monitoring Plan (ESMMP) စအရှိသော စီမံကိန်းတို့၏ အစီအရင်ခံစာများကို အကဲဖြတ်စီစစ် ပေးရန် မြန်မာသဘာဝသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော အဖွဲ့အစည်း အနည်းအငယ်အတွင်းတွင် တစ်ခုဖြစ်သည်။

အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများ (IFC and ADB) မှ သတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး လှုပ်ရှားမှုများ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ဒေသ၏ တရားဝင် လိုအပ်ချက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့်အညီ အထူးဆောင်ရွက်သမှု ပြုပေးပါသည်။ စီမံကိန်းငှားရမ်း ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ ကိုယ်စားလည်း ကျွမ်းကျင်သူနေရာမှ အမြင်များ၊ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် စီမံကိန်း ပြန်လည်သုံးသပ် မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

SLP Environmental မှာ Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) နှင့်ပတ်သက်သော အကဲဖြတ်စီစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း မြန်မာ့အစိုးရ အေးဂျင်စီများအတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး မြန်မာသယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန (MONREC) မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းများအတွက် Environmental Impact Assessment (EIA) လမ်းညွှန်ချက်ကို တွဲဖက်ရေးသားပြုစုသူအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။

ကျွန်တော်များ၏ မြန်မာပြည်အခြေဆိုက်ရုံးခန်းမှ SLP Environmental ၏ နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာမှ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပညာရှင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဆီယံ စည်းကမ်းချက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၊ နည်းပညာရှင်များ၊ ဆွေးနွေးအကြံပေး ဝန်ထန်းများနှင့် အာဆီယံ ဒေသအသီးသီးရှိ အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြံပေးဝန်ဆောင်များဖြင့် ကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့့် ဘေးကင်းရှင်းမှု အကဲဖြတ်စီစစ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကြားတွင် ထိပ်တန်းမှ ရပ်တည်နေလျက်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးစီးပွားရေး၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်၊ ဧည့်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဓာတ်ငွေ့၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ရေအသုံးချရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတို့တွင် အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ပြဿနာရပ်များအတွက်် လိုအပ်သည်များကို စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းအပ်နှံသူများအတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ချက်များကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ သင့်တော်သော ပတ်ဝန်းကျင် တည်နေရာအား အကဲဖြတ်စီစစ်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ လူမှုရေး နှင့် အစိုးရလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေ အတွက် လျှောက်လွှာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း တို့မှာ ကျွန်တော်များ၏ အထူး အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုများပင်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းကြီးများ

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ