တရားဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအတွက် လျှောက်လွှာများ ထောက်ခံပေးခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လိုအပ်သည်များကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

Environmental Site Assessment (Phase 1 ESA) ဟု အသိများသော Environmental Due Diligence (EDD) အကဲဖြတ်ခြင်းအဆင့်သည် လုပ်ငန်းသဘာဝပြောင်းလဲခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြောင်းအလဲရှိခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြောင်းလဲခြင်း စသည်ကဲ့သို့ စီးပွားရေး တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲခြင်းများပြုရာတွင် ကြုံရတတ်သော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ နှင့် အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြဿနာများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အရေးကြီးသော စစ်ဆေးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ Phase 1 ESA ၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အဆောက်အအုံများ အသုံးပြုရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်တည်နေရာအား ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ မည်သည့်ပမာဏအထိ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကို ဆန်းစစ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆန်းစစ်ရာတွင် ၎င်းမြေနေရာ၏ မြေအသုံးချ မှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်ရှာဖွေ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ယခုလက်ရှိမြေနေရာကို အသေးစိတ်ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊ Key Site Manager များနှင့် ကိုယ်တိုင် မေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်း စသည့် အခြေခံအဆင့်များ မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်ရပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင် ဧရိယာဝန်းကျင်အားလုံးကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခု ကျရောက်ခဲ့သည်ရှိသော် ၎င်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု တတ်နိုင်သမျှလျော့နည်းအောင် Non-ASTM နှင့်ပတ်သက်သော စစ်ဆေးလေ့လာခြင်းများကိုလည်း Phase 1 ESA ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူတို့အနေဖြင့် မဖြစ်မနေ ပူးတွဲပါဝင်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး (EHS) စည်းကမ်းများအား လေးစားလိုက်နာမှုရှိ မရှိ၊ ရေဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့လာလျှင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကို အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှု မည်မျှရှိနိုင်သည်ကို အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်းတို့သည်လည်း Non-ASTM နှင့်ပတ်သက်သော စစ်ဆေးလေ့လာခြင်း အမျိုးအစား များပင်ဖြစ်သည်။

ကျွန်တော်များ၏ အကြံပေးချက်များကိုလည်း စီးပွားရေးအရ အချက်အချာကျသော ရှုထောင့်မှတဆင့် စက်မှုလုပ်ငန်း အမြင့်ဆုံး စံချိန်စံညွှန်းများ၊ နိုင်ငံတကာမှ အလေ့အကျင့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ အစဉ်အမြဲ တပြေးတည်းထားရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းသဘာဝ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြောင်းအလဲရှိခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြောင်းလဲခြင်း စသည်ကဲ့သို့ စီးပွားရေး တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲခြင်းများပြုရာတွင်လည်း အခက်အခဲများနှင့် အတားအဆီးများ ကြုံတွေ့ နိုင်သည်ကို ကျွန်တော်များ နားလည်ထားပါသည်။

ယင်း Phase 1 ESA/EDD အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုမှ ရလဒ်များလေ့လာဆန်းစစ်ပြီး လုပ်ငန်းအပ်နှံသူပိုင် မြေနေရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ Recognised Environmental Conditions (RECs) များမည်သည့် ပမာဏထိ ရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ရန်နှင့် အနီးအနား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်နဲ့ ယင်းနေရာတွင် နေထိုင်သော ပြည်သူလူထုထံသို့ သက်ရောက်လာနိုင်သည့် ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ရန် အတွက် နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များသာ ဖော်ပြထားသည့် Conceptual Site Model (CSM) ကိုအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဆုများစွာ ဆွတ်ခူးရရှိထားသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သက်ဆိုင်သော တရားဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ဗဏီတစ်ခု အနေဖြင့် SLP Environmental သည် အာကာသ နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ စိုက်ပျိုး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေးဂျင့်စီ၊ စွမ်းအင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ အသစ်တဖန် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း၊ အထည်စက်ရုံလုပ်ငန်း အစရှိသော အာဆီယံတစ်ခွင်လုံးရှိ လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုး တို့အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သက်ဆိုင်သော တရားဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထားသော မှတ်တမ်းများကိုလည်း လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် လက်ခံဆောင်ရွက်သော နေရာဒေသအကြောင်း၊ တရားဝင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကြောင်း နှင့် ထိုဒေသဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ သိနားလည်ထားသော SLP Environmental သည် အာဆီယံ စီးပွားရေး စျေးကွက်နယ်ပယ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သက်ဆိုင်သော တရားဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းတွင် ထိပ်တန်းနေရာတွင် ရပ်တည်နေလျက်ရှိပါသည်။ ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်သည့် နေရာတွင်လည်း လုပ်ငန်းခွင် တည်နေရာဒေသ၏ စံချိန်စံညွှန်းများသာမက ISO 14015:2001 နှင့် ASTM E1527 – 13 စသော အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လေးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျွန်တော်များသည် စီးပွားရေးအရ အချက်အချာကျသော ရှုထောင့်မှတဆင့်လည်း စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကာ အကောင်းဆုံး အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုကို အစဉ်အမြဲ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အစီရင်ခံစာများတွင် ဤလုပ်ငန်းစတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်များကို စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည်များနှင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များကို အသေးစိတ်ထည့်သွင်း ရေးသားဖော်ပြ ထားပါသည်။ ထိုကြောင့်လည်း လုပ်ငန်းအပ်နှံသူတို့မှာ အရေးကြီးသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အရေးကြီး သတင်းအချက်အလက်များကို တိတိကျကျ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

အဓိကဝန်ဆောင်မှုများ

 • Pre-investment , Pre-acquisition, Transactional & Divestiture Services
 • Material Compliance & Liability Assessments
 • ISO 14015 Environmental Due Diligence (EDD) Assessments
 • ASTM E1527-13 Phase 1 Environmental Site Assessments (Phase 1 ESA)
 • ASTM E1903-11 Phase 2 Environmental Site Assessment (Phase 2 ESA)
 • Health & Safety (EHS) Compliance Assessments
 • Social Due Diligence Services
 • Labour Conditions & Community Health & Safety
 • Feasibility & Site Selection Studies
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Environmental, Social Governance (ESG) Auditing
 • Independent Second Opinion Reviews
 • IFC Performance Standards and Equator Principles Benchmarking
 • Helping our Clients make Informed Decisions

စီမံကိန်းကြီးများ

 • 1
 • 2